CLOUD

Udruga "Društvo Svit", Koper, Slovenija

Udruga je dobrovoljna samostalna nevladina organizacija s neprofitnim ciljevima, a ujedinjuje i povezuje stručnjake, korisnike droga i druge osobe koje se bave problemima koji su nastali utjecajem zabranjenih droga, kao i tretmanima te pitanjima podrške pa djeluje i na području socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i obrazovanja.
Svrha Udruge je otkrivanje, praćenje te pomoć u rješavanju problema i socijalnih teškoća osoba s problemima ovisnosti o drogama kao i poticanje njihove veće socijalne uključenosti. Aktivnosti Društva uključuju istraživanje problema ovisnosti o zabranjenim drogama, identificiranje stvarnih potreba ciljane populacije, informiranje i osvješćivanje korisnika programa te druge stručne i laičke javnosti te volontera. Cilj povezivanja među njima jest razvijanje bolje komunikacije i primjernije upoznavanje s potrebama korisnika zabranjenih droga i članova njihove obitelji u državnim, lokalnim i civilnim organizacijama što znači da dolazi do normalizacije reakcije društva. Rad se temelji na teoriji smanjenja štete (prekid korištenja ali i smanjenje količine ili upotrebe zabranjenih ili dozvoljenih droga na manje štetan način) te nadilaženju stigmatizacije jer je činjenica da osoba, koja ima manje zdravstvene i socijalne posljedice korištenja droga, ima veće mogućnosti za potpuno uključivanje u društvo i ravnopravni tretman. Podrška i pomoć nudi se i korisnicima koji žele apstinirati u svojoj sredini ili se žele uključiti u druge programe liječenja i socijalne rehabilitacije. Djelatnosti programa koji se izvodi u dnevnom i prihvatnom centru u Kopru te na terenu u području slovenske Istre namijenjene su aktivnim korisnicima zabranjenih droga, članovima obitelji, korisnicima koji su prošli kroz različite programe pomoći, osobama koje žele dobiti informacije u vezi s drogama i AIDS-om te osobama koje eksperimentiraju s drogama ili ih rekreativno uživaju a također i laičkoj te stručnoj javnosti. Pored već spomenutoga, u društvu također razvijamo program prevencije uličnog ponašanja mladih nazvan Lopta skače kroz aktivnosti za usmjeravanje mladih na zdrav životni stil. Program Netopir (Slijepi miš) obuhvaća aktivnosti za mlade na području noćnih zabava i Y2Y s interaktivnim radionicama za mlade – mladi mladima.

 

Poveznica do web stranice SVIT

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad