CLOUD

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Hrvatska

 

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije aktivno djeluje u području promicanja i zaštite zdravlja u gradu Rijeci od 1900-te godine. Djelatnost od 289 zaposlenika organizirana je kroz šest odjela:

1. Epidemiologije,

2. Mikrobiologije,

3. Zdravstvene Ekologije,

4. Socijalne Medicine,

5. Školske i adolescentne medicine,

6. Mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti.

 

Pri Zavodu djeluju i dvije katedre Medicinskog Fakultete Sveučilišta u Rijeci i to: Katedru za Zdravstvenu ekologiju te Katedru za epidemiologiju i socijalnu medicinu.  Ključne aktivnosti Odjela za Mentalno zdravlje te uključuju primicanje zdravlja, prevenciju rizičnih aktivnosti i poremećaja u ponašanju (npr. zloupotreba droga, nasilje i sl.), Savjetovalište za mlade, te izvanbolničku liječenje.  Sve naše aktivnosti populacijskog su karaktera, usmjerene pojedincima, obiteljima i zajednicama u potrebi te stručnjacima (zdravstvenim, odgojnim, NGO, javna administracija) i organizacijama (vrtići, škola, zdravstvene ustanove). Neki od naših preventivnih programa poput školskog programa prevencije rizičnih ponašanja pod nazivom  „Trening Životnih Vještina“  prepoznati su kao model programi na nacionalnom i europskom nivou.

 

Zavod aktivno podupire sve aktivnosti usmjerene izmjeni i stvaranju novog  znanja, temeljenih na međunarodnoj razmjeni lokalnih modela dobre prakse. Do sada je sudjelovao u više međunarodne suradnje i istraživačkih  projekta iz područja ekologije, prevencije ovisnosti i promocije zdravlja. Tako je 2008 godine u  okviru EU TEMPUS programa, u s suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, inicirao specijalističkog poslijediplomskog studija promocije zdravlja i prevencije u ovisnosti koji je i danas aktivan.

 


Poveznica do web stranice.

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad