CLOUD

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Slovenija

 

Institut za zdravstvenu zaštitu Republike Slovenije i devet regionalnih zavoda za zdravstvenu zaštitu su 1. siječnja 2014, na temelju promjene zakona o zdravstvenoj djelatnosti iz 2013. godine, spojeni u dva nova zavoda:
-    Nacionalni institut za javno zdravlje i 
-    Nacionalni laboratorij za zdravlje, okolinu i hranu.
Nacionalni institut za javno zdravlje (NIJZ) prepoznaje ključne javnozdravstvene izazove u populaciji uključujući determinante koje utječu na zdravlje te predlaže mjere za poboljšanje zdravlja. On je izvor podataka i informacija, koje su osnova za odlučivanje i djelovanje pojedinaca, stručnjaka i određivanje zdravstvene politike. Projekt »Smanjenje štete iz oblasti droga« nacionalni je cilj koji već godinama kontinuirano provodi ZZV Kopar i jedan je od ključnih zadataka u području smanjenja potražnje za drogama. Program prati ciljeve tekuće Europske strategije i Akcijskog plana o drogama te Rezolucije o nacionalnom programu iz područja droga (2004–2009) koja obuhvaća područje zaštite javnog zdravlja te javnog reda i mira. Cilj programa je sprječavanje zdravstvenih posljedica prouzročenih upotrebom zabranjenih droga kao i sprječavanje zaraza virusima, bolestima (HIV, Hepatitis C) te drugim bakterijskim zarazama koje se prenose putem krvi.  Time se smanjuju i socijalne i društvene posljedice korištenja zabranjenih droga.

 


 Poveznica do web stranice NIJZ.

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad