CLOUD

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (MEDRI) osnovan je 1955. godine i u proteklih je šest desetljeća izrastao u visokoškolsku i znanstvenu ustanovu zavidnog ugleda u Hrvatskoj i u inozemstvu, od višestruke važnosti za ovu regiju.

 

Na Medicinskom fakultetu se usporedno obavlja i razvija obrazovna (Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Medicina i Dentalna medicina, Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo), stručna i znanstveno-istraživačka aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva. Pored diplomskih studija na fakuletu se odvijaju i dva poslijediplomska doktorska studija Biomedicina te Zdravstveno i ekološko inženjerstvo i čitav niz poslijediplomskih specijalističkih studija. 

 

Medicinski fakultet ima modernu nastavnu i istraživačku infrastrukturu, a usko je povezan s nastavnim i istraživačkim bazama - Klinički blonički centar Rijeka, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Klinika za ortopediju Lovran i Specijalna bolnica Thalassotherapia Opatija. 

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci je aktivno uključen u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) te snažno potiče sve oblike međunarodne suradnje koji  omogućavaju prijenos znanja i tehnologija, podizanje standarda znanstvene produkcije i kvalitete nastave te mobilnosti studenata. 

 

Otvorenošću i kontaktima s inozemnim ustanovama stvaramo uvjete za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje.

 


Poveznica do web stranice.

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad