20. - 21. 5. 2016 - Izola, Slovenia

Instrument predpristopne pomoči (IPA) je operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška. Program sofinancira Evropska unija (EU). V letu 2012 je bil prijavljen program s področja socialne reintegracije uporabnikov prepovedanih drog. Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog, z akronimom  CLOUD, je bil odobren ZADNJI s strani Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS z dne 15. 7. 2015. Projekt se bo zaključil 30. 6. 2016.

V projektu sodeluje šest partnerjev, trije na slovenski in trije na hrvaški strani: Univerza na Primorskem (UP) kot vodilni partner (UP FAMNIT in UP FVZ), Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, enota Koper (NIJZ), Društvo SVIT Koper (SVIT), Medicinska fakulteta Univerze na Reki (MEDRI), Učni zavod za javno zdravstvo  Primorsko-goranske županije (NZJZ-PGŽ), Društvo Vida (VIDA).

Cilj projekta CLOUD je med drugim:

- s čezmejnim sodelovanjem pospešiti izvajanje obstoječih in izoblikovati nove inovativne programe zgodnjega odkrivanja sprememb na področju drog in zasvojenosti,

- ustvarjanje učinkovitih protokolov socialne in ekonomske reintegracije uporabnikov drog,

- ustanavljanje stanovanjske skupnosti za sprejem  odvisnikov po odpustu iz terapevtskih skupnosti,

- izdelava kurikuluma doktorskega študija, ki bo vključeval javno zdravje in obravnavo odvisnosti,

- organizacija mednarodne konference.

 

Cilji konference:


- predstavitev zadnjih lokalnih in mednarodnih analiz stanja uporabe prepovedanih drog;


- predstavitev najnovejših raziskav na področju prepovedanih drog;


- izmenjava informacij, implementacija novih preventivnih programov, osnovanih na novejših raziskavah na področju prepovedanih drog, doma in v tujini.